Při studiu na vysoké škole jsem stále nevěděla, co přesně chci jednou v životě dělat. A proto jsem chtěla využít volného času na vysoké škole k nasbírání zkušeností a vyprofilování se. Proto mě nadchla myšlenka propojení komunikačních dovedností, které byly mojí slabou stránkou, s finančním vzděláním, které bylo pro mě neznámou oblastí. Po pár měsících jsem si osvojila tyto dovednosti, které mi dodaly zdravé sebevědomí a dostala jsem chuť posouvat se dál. Jsem moc ráda, že jsem součástí a že mohu zkušenosti předávat i dále. Proto se tomu věnuji již 3. rok a dávám možnosti i dalším studentům.

Jesika

22 let

Zapojila jsem se v prvním ročníku vysoké školy. Zaujalo mě, že budu pracovat na něčem, co má smysl, a kde získám uznání ve společnosti. Vše se vyplnilo a dnes po 8 letech působení, z čehož 6 let se věnuji zaučování a vedení spolupracovníků, mohu s jistotou říct, že zkušenosti, které tady mladý člověk nasbírá, se hodí do života každému, ať už studuje jakýkoliv obor nebo má jakékoliv životní zaměření. Osobnostní posun tu jde opravdu rychle, proto mě těší, že jsem díky tomu obklopena opravdu samými vyzrálými a ambiciozními osobnostmi.

Michaela

28 let, absolvent magisterského studia VŠE oboru cestovní ruch

Práce mi umožnila velký osobní rozvoj a dostala jsem možnost využít i programu pro manažerskou praxi, což osobně považuji za klíčovou zkušenost pro můj další kariérní růst.

Barbora

28 let, absolventka BIVŠ

Nadstandardní finanční ohodnocení, časová flexibilita, všestraný rozvoj osobnosti, neocenitelné feedbacky a pracovní kolektiv jsou jedny z nejdůležitějších faktorů, díky kterým se na projektu podílím již třetím rokem.

Olga

23 let, 3. ročník Bc PF

K praxi pro studenty jsem se dostala na konci 2. ročníku bakalářského studia. Nejvíce mě zaujala možnost zlepšit komunikaci a vystupování a také získání nových znalostí. Již v průběhu několika týdnů jsem na sobě pozorovala posuny v tzv. soft skills. Díky přátelskému kolektivu a naplňující práci, která má smysl, jsem se rozhodla v tomto oboru pokračovat i po dokončení studia.

Kateřina

26 let, absolventka VŠE - Fakulta informatiky a statistiky

Vždycky jsem chtěl pomáhat lidem a naučit se něco nového. Zároveň pro mě bylo důležitý, abych si mohl přivydělat ke škole nějaké peníze a nemusel být ve fabrice nebo v mekáči. Povedlo se mi to skloubit právě tady. Pomáhám lidem, učím se novým věcem, poznávám nové lidi a zároveň si dokážu i vydělat. Fakt skvělá zkušenost! Děkuju

Jakub

23 let, student NMgr na PF UJEP

Tato práce pro mě splňuje vše, co mě činí spokojenou. Časová flexibilita, skvělý kolektiv, praktické informace do života a především práce s lidmi, jejichž vděčnost me naplňuje. Je skvělé, když je práce zároveň koníčkem.

Jana

25 let, absolvent magisterského studia VŠE obor Mezinárodní obchod

Náš projekt mi dal skutečně hodně. O čem bych se rád zmínil, tak je velký osobní rozvoj. Než jsem se přidal do teamu , bylo pro mně nepředstavitelného kohokoliv oslovit, dnes mi to už problémy nedělá. Výrazné plus, je i možnost získaní orientace ve „finanční džungli“. A tím zaopatření nejen sebe a svých blízkých.

Michal

27 let, historik

K projektu jsem se dostala před 2 měsíci. Jsem na mateřské a při dítěti mám volný čas, který jsem chtěla využít ke svému rozvoji a vydělání peněz, na které jsem byla zvyklá, než mi je stát s mateřskou pokrátil. Dnes jsem na tom finančně lépe, než jsem kdy byla, plním si sny a zároveň dělám lidi kolem sebe šťastnější, pomáhám jim a je prima být ohodnocena nejen finančně, ale i pochvalou.

Kristýna

29 let, MD

Se studentským projektem HBC jsem se seznámila v prváku na magisterském studiu. I když jsem tou dobou toužila po stáži ve velké firmě na marketingovém oddělení, zaujalo mě vzdělávání ve finanční oblasti a možnost tyto znalosti předávat dalším lidem. Po čtyřech letech v projektu mohu říct, že mi dal mhohem víc, než jen finanční vzdělání. Naučila jsem se komunikovat s lidmi, získala jsem spoustu nových přátel a známých a také jsem díky projektu pomohla mnoha lidem, kteří se v oblasti financí sami nevyznají. Projekt mohu jedině doporučit!

Martina

26 let, absolventka magisterského studia Právo a podnikání a Bankovnictví a pojišťovnictví

S projektem HBC jsem se seznámila začátkem druhého ročníku na VŠE. Nejvíce mne oslovila možnost osobního rozvoje, smysluplnost práce a individuální přístup. V současné době nejvíce oceňují možnost tréninku manažerských dovedností a kariérní posun. Na práci se mi líbí především časová flexibilita, podporující kolektiv a různorodost práce. Projekt je zaměřen na studenty, kteří se chtějí neustále posouvat dál a rozvíjet svoje dovednosti.

Lenka

24 let, studentka magisterského studia na VŠE.

Pochopila jsem, že „počet překážek“ a „množství energie“ má u nás přímou úměru. Každá zdolaná překážka mi dodá více energie, než jsem měla předtím… (což se v atletice říct nedá 😀 ..) Často slýchám, jak jsou lidé ze své práce unavení, přetažení.. já se tam naopak chodím dobíjet! :) Tolik energie, kterou tvoří zdejší kolektiv dokáže „nakopnout“ jak v práci, tak i do života. Jak své nabití využijeme, je však jen na nás. Rozhodnutí zda ho ještě přebijeme, nebo se necháme vybít, máme v rukou my samy. Vedoucí nám udávají směr, cíl si však určujeme každý sám.

Sara

19 let, student prvního ročníku VŠE - Fakulta informatiky a statistiky

S praxí jsem začala při nástupu do prváku na vysoké škole. Srovnala jsem si priority, poznala skvělé nové lidi, naučila se více spoléhat finančně sama na sebe a mít svůj vlastní názor. Zjistila jsem, jak moc mě baví práce s lidmi, a naučila se efektivně dělit svůj čas mezi práci, školu, koníčky a své blízké.

Michaela

22 let, student VŠE - mezinárodní obchod

Do tohoto projektu jsem se zapojila během magisterského studia. Zaujalo mě propojení mého studijního zaměření a pomoci lidem v oblasti finančního vzdělávání. Velkým plusem pro mě byla možnost dalšího osobního rozvoje a vzdělávání, zdokonalování se v komunikaci. Mimo jiné jsem se naučila efektivně pracovat s vlastním časem, a díky tomu zvládnout vše, co je pro mě důležité. Zároveň se mi líbí, že mohu pomoci s rozvojem i dalším, které tento projekt zaujal. Součástí tohoto projektu proto zůstávám i po dokončení studia.

Barbora

26 let, asbsolvent magisterského studia VŠE obor učitelství ekonomických předmětů

Při magisterském studiu jsem měla možnost se zapojit do projektu, který mě zaujal možností flexibility práce a vzdělávání se v oblasti financí, kde jsem měla VELKÉ mezery.Jako největší přínos vnímám rozvoj komunikačních dovedností a tzv. soft skills, které jsou velice žádané, ale nikde je vás ve škole přímo nenaučí. Co se mi nejvíc líbí je to, že čím více pracujete sami na sobě, tím více můžete pomoci ostatním.

Aneta

25 let

V období letního semestru 2. ročníku na VŠ jsem dostala skvělou příležitost zapojit se do vysokoškolského projektu. Za tuto příležitost jsem velice šťastná – nejenže jsem díky ní získala nové zkušenosti, ale taky možnost kariérně růst.

Tereza

21 let, 3. ročník bakalářského studia na FF UJEP, obor Politologie-filosofie

V tomto projektu jsem začala pracovat hned v prvním ročníku na VŠ. Tato práce mi přinesla spoustu nových možností, o kterých se mi jako obyčejnému studentovi ani nezdálo. Velké množství životních zkušeností a rozšíření obzorů, skvělou partu kolegů, dobrou perspektivu do budoucnosti a především časovou i finanční nezávislost. Mít tak krásně rozjetou kariéru už od studentských let je opravdu obrovská příležitost, které se nedostane každému.

Tereza

21 let, studentka přirodovědecké fakulty

Již během prvního ročníku na VŠE jsem zdlouhavě hledala práci, kterou bych jednoduše skloubila se studiem. Zároveň jsem toužila po něčem „pořádném“, jelikož do té doby jsem měla za sebou pouze brigády typu hosteska atd. Když jsem se dozvěděla o projektu HBC, tak mě nejprve zaujalo, že se učím praktickým věcem, že konečně vím, jak funguje stavebko, co to je to státní dotace a k čemu je penzijní reforma. Postupně jsem si uvědomila, že je to pro mě obrovská profesní příležitost, a tak jsem se vypracovala až na pozici oblastní vedoucí a mám možnost rozvíjet projekt i v mém rodném městě Hradci Králové a dávat tak šanci dalším studentům.

Jana

26 let, absolvent magisterského studia VŠE obor Mezinárodní obchod

Stala jsem se součástí projektu v druhé polovině prvního ročníku mého studia na VŠ. Našla jsem v tomto projektu mé životní naplnění a jsem přesvědčena, že kdybych nevyužila této jedinečné příležitosti, že už žádná jiná by mě v životě nepotkala.

Michaela

21 let, studentka PP UJEP

Tato pracovní příležitost mi pomohla postavit se na vlastní nohy, finančně se osamostatnit a začít studovat soukromou vysokou školu – obor, po kterém jsem toužila.
Baví mě, že vydělávám peníze smysluplnou formou, získávám neocenitelné zkušenosti, a jsem přesvědčená, že dnes bych se díky této praxi uplatnila i bez VŠ.

Veronika

25 let, studentka 3. ročníku, UJAK obor Řízení lidských zdrojů

S HBC jsem se setkala před šesti lety při studiu na vysoké škole. Z počátku jsem to brala pouze jako zajímavou praxi, kde se naučím zákonitosti finančního světa, užitečně pomůžu a něco si přivydělám. Brzy jsem ale zaznamenala velké zlepšení svých komunikačních schopností, time managementu (se kterým jsem jako mnoho vysokoškoláků hodně bojovala) a celkově jsem se „otrkala“ a byla si sama sebou mnohem jistější. Navíc mě nadchly možnosti slibného kariérního postupu, osobnostního rozvoje a trénink manažerských dovedností, díky nimž jsem se rozhodla ještě při studiu pro pozici vedoucího a dnes mám příležitost svoje zkušenosti předávat dál, což mě nesmírně baví a naplňuje.

Eva

28 let, absolventka bakalářského studia VŠMIEP

S tímto projektem jsem se seznámila v prvním ročníku na VŠ. Nejdříve mě zaujala flexibilita práce, postupem času splnil tento projekt i moje požadavky ohledně osobního rozvoje a zkušeností v oblasti komunikace. Zároveň do mého života vstoupila spousta zajímavých a inspirativních lidí. Lenka

21 let, studentka Přírodovědecká fakulty UHK

K projektu jsem se dostala ve druhém ročníku na VŠ. Po dlouhém hledání jsem konečně našla opravdovou praxi ze skutečného života. Získala jsem spoustu zkušeností hlavně z oblasti komunikace, timemanagementu, manažerských dovedností a finančního vzdělání, které vnímám jako klíčové. Projekt mi kompletně změnil život. Pracuji v týmu přátelských a pozitivně smýšlejících lidí. A díky tomu ani nemám ten pocit že pracuji, ale „práci“ si zkrátka užívám.

Radka

26 let, absolventka magisterského studia FŽP UJEP